Tawaran Mengedarkan Majalah Gratis

Saya menawarkan pada teman2 blogger yang berkenan untuk ikut menjadi marketter mengedarkan majalah-majalah gratis yang ada di website http://majalah-gratis.tradepub.com. Selama satu tahun keikutsertaan saya menjadi marketter majalah gratis, alhamdullilah saya telah mendapatkan fee dari setiap majalah yang telah disurbscribe dari berbagai negara. Majalah2 gratis ini merupakan majalah yang dikhususkan untuk para profesional di bidangnya. rata2 … Continue reading